عکسهای اجرای بتن محوطه

Darkhovein 3

سقف رستوران – سقف پارکینگ – سقف آلاچیق

درپروژه های اجرایی و پژوهش های مهندسی شرکت سالن چادری غشا (NHA) با استفاده از تکنولوژی سقف پیش تنیده چادری با کیفیت ضد آب،ضد آتش […]

Aala Food Court copy100

سقف چادری رستوران- سقف پارچه ای رستوران

برخی از پروژه های اجرایی شرکت سازه چادری غشا (NHA) با استفاده از تکنولوژی سقف پیش تنیده چادری با کیفیت ضد آب،ضد آتش و ضد […]

آلاچيق مدرن-فروش آلاچيق-سايبان متحرك-سازه غشايي

درپروژه های اجرایی و پژوهش های مهندسی شرکت سالن چادری غشا (NHA) با استفاده از تکنولوژی سقف پیش تنیده چادری با کیفیت ضد آب،ضد آتش […]