حلال 402 (3)

2013196_2EECB0_r_m

فروش حلال ۴۰۲ تصفیه

گروه صنعتی سهند شیمی تولید کننده حلال ۴۰۲ تصفیه تلفکس: ۰۲۵-۳۷۷۶۶۵۰۳-۴ موبایل: ۰۹۱۹۴۱۶۸۳۲۴

-2013144_QoBs6A_r_m

تولید کننده نفت بی بو

گروه صنعتی سهند شیمی تولید کننده حلال بی بو (نفت بی بو) در گریدهای A-B-C تلفکس: ۰۲۵-۳۷۷۶۶۵۰۳-۴ موبایل: ۰۹۱۹۴۱۶۸۳۲۴

فروش حلال ۴۰۲ پتروشیمی تبریز

فروش و عرضه حلال ۴۰۲ پتروشیمی تبریز این مجموعه در نظر دارد با فروش حواله ۴۰۲ پتروشیمی تبریز به صورت آماده بار و زیر دوش […]