رتبه2ابنیه (6)

4bf0239705163b1f63451c84f3aa282f

خرید و فروش شرکت های رتبه دار آب راه ابنیه و..گرید ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

فروش شرکت گرید ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ در تمامی رشته های پیمانکاری فروش شرکت های مهندسین مشاور دارای پایه ۳ لیست شرکت های رتبه […]

0b0ef88b380a0e184c83a73211e12fc3

فروش شرکت رتبه ۲ ابنیه ساختمان قدیمی /شرکت سالم بدون بدهی

۱۰۰% سهام شرکت ساختمانی تاسیساتی دارای گرید ۲ ابنیه بفروش میرسد بدون پروژه باز رزومه عالی و امتیاز قرارداد واقعی دارای مفاصا حساب بیمه دارایی […]

c7349c73f3025a65e1a05c5c9f413889

فروش شرکت رتبه ۳ ابنیه ساختمان

شرکت ساختمانی تاسیساتی دارای گرید ۳ ابنیه و ۴ تاسیسات بفروش میرسد شرکت معتبر دارای اعتبار رتبه و مهندس سهامی خاص

7e380e50214f49f073153f3e764a3339

فروش رتبه ۴ راه و ۵ ساختمان

شرکت پایه ۴ راه و ۵ ساختمان به همراه کلیه مفاصا حساب ها آماده جهت واگذاری با قیمت مناسب

2e774809deb22edbea836678b1c62bde

فروش گرید راهسازی ۳ راه

شرکت دارای گرید ۳ راهسازی بفروش میرسد سهامی خاص دارای ۴ سال اعتبار رتبه و مهندس ۳راه و ۵ابنیه

10

واگذاری گرید ۴ ابنیه ساختمان معتبر و بدون بدهی

شرکت رتبه ۴ ابنیه به فروش رسید . سهام شرکت رتبه ۴ ابنیه به فروش میرسد . بدون هیچگونه بدهی است دارای کارکرد و رزومه […]