موزائیک (3)

I800X500_213087705132

( سمنت پلاست ، عرضه سنگ مصنوعی ساختمان )

(سمنت پلاست ، عرضه سنگ مصنوعی ساختمان): شرکت سام سنگ مبتکر سنگ مصنوعی سمنت پلاست بعنوان اولین تولید کننده و عرضه کننده این تیپ از […]

423815072_147763

موزاییک۴۰*۶۰ حیاطی

مقاومت کششی ۱۰۰-۱۵۰ کیلو گرم مقاومت خمشی ۱۲۰٫-۲۰۰ کیلوگرم مقاومت حرارتی ۳۰۰ سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی ۲۰ درجه سانتی گراد […]

موزائیک ساده وحیاطی

موزائیک ساده وحیاطی

فروش و ارسال انواع موزائیک ساده و حیاطی ۳۰×۳۰ ساده وحیاطی طوسی پشت بامي و زير پاركتي ۳۰×۳۰ ساده و حیاطی سفید ۴۰×۴۰ ساده وحیاطی […]