کارخانه آسفالت سیار (1)

aasphalt

کارخانه آسفالت سیار

کارخانه آسفالت سیار در اندازه های ۴۰ تا ۱۰۰ تن دو تا سه تریلی بسته به ظرفیت دستگاه شامل: سیلوی سرد درایر الواتور میسکر سیستم […]