آگهی های مغازه (127)

مغازه مولوی بورس مواد غذایی

مغازه ۸ ، ۹ ، ۱۰ متري ، سر قفلی ، مولوي خيابان حاج ابوالفضل يكم پاساژ حضرتي پاساژ امير ، آب برق تلفن ، […]

آگهی مزایده تعدادی ازغرفه های فروشگاه سیمرغ

شرکت بازرگانی ایل سون صدرپارس مشهد _ مدیریت فروشگاه تعاونی سیمرغ فرمانداری نیشابور، در نظر دارد تعدادی از غرفه های فروشگاه را از طریق مزایده […]

صفجه 6 از 6 1 4 5 6