پرستار شبانه روزی (3)

AYuxp4RY

تعداد زیادی پرستار خانم برای سالمند پوشکی بصورت شبانه روزی

قابل توجه خانمهای جویای کار در مقطع ۲۴ ساعته در صورتیکه نیاز به کار فوری در تهران دارید و سابقه مراقبت از بیمار یا سالمند […]

photo_2020-09-21_09-19-07

پرستاری و امور منزل شرکت تندرست

شرکت خدمات مراقبتی در منزل با سابقه درخشان و چندین ساله در زمینه اعزام نیرو انجام امور منزل و خدمات برای سالمند مراقبت و نگهداری […]

وضعیت های خوابی برای کودکان-شرکت خدماتی پرستاری شکوفایی-پرستاری در منزل-پرستار کودک-پرستاری

شرکت خدماتی پرستاری شکوفایی

شرکت خدماتی پرستاری شکوفایی با دو شعبه در شیراز – ارائه کلیه خدمات پرستاری و مراقبت از کودک و سالمند در تمامی مناطق شهر شیراز […]